Aanklacht wegens machtsmisbruik Android ingetrokken

Dat meldt Business Insider.

In februari oordeelde de rechter al dat zij geen toereikend bewijs wisten aan te leveren voor de claim dat het vermeende machtsmisbruik tot hogere prijzen voor Android-smartphones heeft geleid.

De aanklagers, die een zogeheten class-action rechtszaak tegen Google hadden aangespannen, kregen nog wel de tijd om hun claim te herzien. Daar zien zij echter van af, waardoor de aanklacht komt te vervallen.

De oorspronkelijke claim was dat Google voor oneerlijke concurrentie zorgde door fabrikanten van Android-telefoons te verplichten apps van de techgigant te installeren als zij van bepaalde Google-diensten gebruik willen maken, zoals de Google Play Store-appwinkel. 

Volgens de rechter zorgt die eis niet voor een beperking van de keuzevrijheid van consumenten en schaadt het hen ook niet. 


Andere rechtszaak

Afgelopen vrijdag werd ook een class-action rechtszaak tegen Google afgekeurd waarbij de aanklagers een schadevergoeding eiste omdat de techgigant kinderen zou verleiden tot het maken van in-app aankopen via de Google Play Store. 

De rechter die de claim van de hand wees, zei dat er geen noodzaak was tot een dergelijke rechtszaak. Hij sloot zich daarbij aan bij het verweer van Google, dat stelde via de Amerikaanse mededingingswaakhond al een schikking te hebben getroffen. Via die weg kunnen getroffen consumenten aanspraak maken op restitutie.


Google in Europa

Google ligt in Europa nog wel onder vuur vanwege vermeend misbruik van zijn machtspositie. De Europese Commissie zou van plan zijn om een officiële mededingingszaak tegen Google te starten, vanwege machtsmisbruik door het Amerikaanse bedrijf met zijn zoekmachine.

Hoewel het onderzoek naar dit vermeende misbruik al vijf jaar loopt, is het tot dusver nooit van een officiële aanklacht gekomen.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>