‘Obama scherpt regels NSA licht aan’

Dat meldt de New York Times dinsdag. Verwacht wordt dat Obama de regels later op dinsdag officieel aankondigt.


De nieuwe regels richten zich op privĂ©informatie die diensten als ‘bijvangst’ verzamelen tijdens hun onderzoeken. Informatie over Amerikanen die niet relevant is voor het onderzoek moet onder de nieuwe regels worden verwijderd.


Ook informatie die over buitenlanders wordt verzameld moet worden verwijderd, maar dat hoeft pas na vijf jaar. Buitenlanders kunnen onder de nieuwe regels naar een Amerikaanse rechter stappen om misbruik te voorkomen van gegevens die door buitenlandse overheden aan de VS zijn overhandigd. In beroep gaan tegen gebruik van gegevens die door de Amerikaanse inlichtingendiensten zelf zijn verzameld blijft onmogelijk.
Staatshoofden


Verder zal het Witte Huis regelmatig controleren welke buitenlandse staatshoofden in de gaten worden gehouden door de NSA. In 2013 bleek dat de inlichtingendienst de telefoon van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aftapte, zonder dat Obama hier weet van had.


Onder de nieuwe regels zal het Witte Huis inzicht krijgen in de spionageprojecten van de NSA, en kan de president het afluisteren van staatshoofden een halt toe roepen. Dit blijft achter gesloten deuren gebeuren.


Het gebruik van zogenoemde national security letters door de FBI wordt ook iets aangescherpt. Deze brieven, die bedrijven ontvangen als de opsporingsdienst gegevens wil opvragen, worden verstuurd zonder tussenkomst van een rechter. Bedrijven mogen het bestaan van een national security letter doorgaans niet bevestigen.


Onder de nieuwe regels wordt deze geheimhouding drie jaar na het openen van een onderzoek beëindigd, en mogen bedrijven ook zeggen dat ze een brief hebben gekregen als een onderzoek is afgesloten. Wel blijft het mogelijk dat een FBI-official geheimhouding blijft afdwingen door hier schriftelijk een verantwoording voor te geven.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>