Gmail: thema’s gebruiken

Een veelgebruikt programma voor het versturen van e-mail is Gmail. Hierin wordt standaard een witte achtergrond gebruikt, maar er is ook de mogelijkheid het een en ander op te fleuren door het gebruik van thema’s met daarbinnen verschillende opties. Ook kun je eigen materiaal als thema gebruiken. Een overzicht in deze how to.

Fleur je postvak IN van Gmail op door een thema te gebruiken.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>