AnyDesk: bestandsoverdracht

Er zijn diverse programma’s waarmee je andere computers op afstand kunt overnemen. Dat kan bijvoorbeeld met AnyDesk. In een eerste how to over deze app hebben we gezien hoe je een verbinding tot stand brengt met een externe computer. In deze laatste how to over AnyDesk kijken we onder andere naar bestandsoverdracht.

Neem van op afstand de pc van een ander over met AnyDesk om hem/haar te helpen met zijn/haar computerproblemen.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>