Meldingen van datalekken rijzen de pan uit

Het aantal meldingen van datalekken bij bedrijven en instellingen is in 2018 explosief gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wanneer verkeerd is omgesprongen met privacygevoelige gegevens, dan geldt daarvoor een meldplicht. In Nederland al sinds 2016, maar sinds 2018 ook op Europees niveau. Vorig jaar werd daarvoor de AVG-wet ingevoerd. Melden bedrijven een datalek niet, dan riskeren zij een boete.

Lang niet altijd door hacks

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat hierover en ontving in 2018 krap 21.000 meldingen. Dat zijn er fors meer dan in 2017, toen bedrof het nog ‘slechts’ duizend meldingen. Bij een datalek wordt vaak gedacht aan een grootschalige hack, maar dat is hier meestal niet aan de orde. Het kan ook zijn dat een brief naar de verkeerde persoon wordt verzonden, bijvoorbeeld.

Bijna 60 procent van de meldingen betreft zo’n voorval, terwijl het maar in 4 procent van de gevallen daadwerkelijk sprake is van een hack. Alsnog spreken we dan over 800 voorvallen, waarbij per melding meer dan 5.000 personen zijn getroffen. De meeste meldingen komen voort uit de gezondheidszorg, deels ook omdat er ook gewoon relatief veel zorginstellingen zijn. 

Klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het er in ieder geval maar druk mee. Want er komen daarnaast ook nog een hoop individuele meldingen binnen. De afgelopen zes maanden ontving de AP 15.000 privacy-klachten van Nederlanders. Omdat het er zoveel zijn, is er bij het verwerken ervan inmiddels sprake van een achterstand.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>