‘Slecht mobiel bereik soms te wijten aan gemeenteregels’

In de betreffende gemeentes zou de bouw van nieuwe antennes worden beperkt door strenge regelgeving, aldus de minister in een antwoord (pdf) op Kamervragen. 

“Zo zijn er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de hoogte van een mast en mag er binnen een bepaald aantal meters van de bebouwde kom geen mast worden geplaatst”, aldus Kamp. “De uitrol van een mobiel communicatienetwerk kan hierdoor lokaal bemoeilijkt worden.”

Kamp reageert op vragen over een recent onderzoek van de NOS, waarin wordt gesteld dat tientallen dorpen slechte mobiele ontvangt hebben. 

De strenge regels zouden de uitrol van een volledig dekkend netwerk bemoeilijken op een aantal locaties uit de top tien slechtst bereikbare gemeenten. Het is onduidelijk hoeveel van de locaties met slechte dekking last zouden hebben van strenge gemeenteregels.


112

In twee gemeenten waar problemen bestaan bij het bereiken van alarmnummer 112, heeft het Agentschap Telecom kaarten gemaakt van plekken waar geen bereik is. De gemeenten worden geadviseerd contact op te nemen met telecomproviders.

De minister benadrukt dat Nederland een algemene 4G-dekking van 99 procent heeft. Een dekking van 100 procent is volgens hem technisch niet mogelijk.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>