Nederlanders houden rekening met mobiele afluisterpraktijken

Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction en Telecompaper onder een representatieve groep van 1000 Nederlanders tussen de 15 en 70 jaar oud. Nederland is wereldwijd koploper in het aftappen van telefoongesprekken. Een derde van de ondervraagden was daarvan op de hoogte.

Op de stelling ‘Als ik mobiel bel houd ik er rekening mee dat anderen kunnen meeluisteren’ zei 40 procent van de ondervraagden het daar deels of helemaal mee eens te zijn. Daar staat tegenover dat 44,5 procent het er helemaal mee oneens was.


Sms´jes

Ook gaf bijna éénderde van de ondervraagden aan dat ze er rekening mee houden dat er iemand mee kan lezen als ze een sms’je versturen. Een kwart gaf aan dat zelfs als er iemand meeluistert, dat toch niet uit maakt omdat zij ‘niets te verbergen hebben’.

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat de helft van de Nederlands vermoedt dat providers privégegevens voor commerciële doeleinden gebruikt.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>