AIVD ziet geen bewijs dat KPN-kabels illegaal zijn afgetapt

Dat is gebleken uit een onderzoek van de AIVD, waarover minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In mei claimde de Oostenrijkse parlementariër Peter Pilz dat de BND op grote schaal internationale kabelverbindingen had afgetapt, waaronder die van KPN. Verzamelde informatie zou zijn doorgespeeld aan de Amerikaanse NSA.

Na een eigen onderzoek kwam KPN tot de conclusie dat niet met zekerheid te stellen is of zijn netwerk inderdaad is afgetapt. De benamingen en nummers van de kabels uit het rapport van Pilz kwamen niet overeen met de interne benummering.


‘Geen aanknopingspunten’

De AIVD zegt dat de beschikbare informatie “geen aanknopingspunten biedt om te kunnen concluderen dat ongeoorloofde praktijken hebben plaatsgevonden gericht tegen Nederland of tegen Nederlandse bedrijven, burgers of belangen”, schrijft Plasterk. “Ik kan dit evenwel ook niet volledig uitsluiten.”

In Duitsland loopt nog een parlementair onderzoek naar de zaak. De resultaten daarvan moeten nog bekend worden gemaakt.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>