EU onderzoekt laserhek om ongedierte te weren

Het doel is om binnen drie jaar het gebruik van chemicaliën om ongewenst gedierte buiten te houden, uit te bannen. Daarnaast moet het hek zorgen voor minder oogstverlies en voor bewustwording van de negatieve effecten van chemicaliën op het milieu.

Hoe het laserhek precies moet gaan werken is nog niet duidelijk. De Europese Unie heeft tot 2020 drie miljoen euro uitgetrokken om dat te gaan onderzoeken.


Miljoenenschade

Boeren lijden ieder jaar miljoenen euro’s schade door vogels en andere dieren die gewassen aanvreten en vernietigen, aldus de EU. Alleen in Nederland keerde de overheid in 2015 zo’n 19 miljoen euro uit aan boeren voor schade die door ganzen werd veroorzaakt.

Boeren gebruiken nu vaak nog chemische afweermiddelen om de dieren van hun land te houden. Die kunnen echter in de voedselketen terecht komen, met fatale gevolgen voor mens en dier.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>