Verkopers moeten verplicht software-updates leveren

Verkopers in Nederland moeten vanaf nu verplicht software-updates leveren voor verschillende producten, zoals apparaten en software.

Eerder was dit al een richtlijn vanuit de Europese Unie, maar sinds 27 april is die tevens opgenomen in de Nederlandse wet. Hoe lang verkopers updates moeten blijven leveren, is afhankelijk van het product.

Op de website van de Rijksoverheid lees je dat verkopers het nu “wettelijk verplicht zijn digitale apparaten en diensten werkend en veilig te houden”. Denk dan aan smart tv’s en horloges, printers, camera’s en babyfoons. Hetzelfde geldt voor “games of apps en voor streamingdiensten”.

Op basis van proportionaliteit

Hoe lang de verschillende producten ondersteund moeten worden, dat is niet duidelijk. Dat baseert een fabrikant “op basis van proportionaliteit”. Daarmee bedoelt de overheid “wat redelijk is voor de consument”. Als je een digitaal spel koopt op een smartphone, dan mag je niet dezelfde ondersteuning verwachten als bij een wasmachine of televisie.

Daarnaast is er een beleidswijziging ten aanzien van de bewijslast. Voorheen moesten fabrikanten de eerste zes maanden na de aanschaf van een product bewijzen dat hun product functioneerde, maar nu is dat de eerste twaalf maanden. Daarna is het aan de consument.

Deze wet werd eind 2019 ingediend en werd in februari aangenomen. Op 19 april ging de Eerste Kamer ermee akkoord.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>