4 Reden om je hybrid cloud te ontzorgen

Ondernemingen die gebruik maken van één of meerdere private en public clouds doen er goed aan het beheer hiervan aan een specialist over te laten. We zetten de belangrijkste voordelen voor je onder elkaar.

Steeds meer organisaties maken gebruik van een zogeheten hybrid cloud. Hierbij worden eigen toepassingen, gebruikersbeheer en/of gegevens op eigen hardware of in een datacenter (private cloud) gecombineerd met één of meerdere public clouds, zoals bijvoorbeeld Amazon Web Services (AWS) of Microsoft Azure. Groot voordeel is dat applicaties en data snel kunnen worden verplaatst. Een applicatie die binnenshuis (private cloud) is ontwikkelt kan zo snel en zonder hoge investeringen worden uitgerold (public cloud) en beschikbaar worden gemaakt voor bijvoorbeeld klanten.

Het beheer van deze hybrid cloud kun je als organisatie intern doen, maar vraagt een hoop resources en levert niet direct een bijdrage aan de omzet of doelstellingen. Samenwerken met een gespecialiseerde partij – een zogeheten ‘managed-hybrid-cloud-provider’ – zoals hybrid cloud van KPN heeft grote voordelen en wel om deze 4 redenen:

1. Meer keuzevrijheid

De ontwikkelingen maar ook de behoeften binnen organisaties veranderen razendsnel. Binnen dat speelveld kan het risicovol zijn om de keuzevrijheid te beperken, bijvoorbeeld door alleen op een VMware-based platform in te zetten. Indien er door marktomstandigheden opeens behoefte is aan hyperscalers – bijvoorbeeld omdat applicaties horizontaal schaalbaar moeten worden gehost – kost overstappen veel tijd. Een managed-hybrid-cloud-provider biedt wel allee ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van diverse IaaS-platformen. Afhankelijk van de levensfase van een applicatie kan de infrastructuur snel worden aangepast.

2. Meer snelheid en wendbaarheid

Voor digitale ondernemingen is de snelheid waarin applicaties kunnen worden ontwikkeld essentieel. In een geautomatiseerde ontwikkelomgeving kunnen applicaties sneller worden getest en vervolgens direct worden verspreid. Hoe korter de keten, des beter kan de kwaliteit, effectiviteit en frequentie van software releases worden verhoogd. Met het continuous-delivery-platform van bijvoorbeeld hybrid cloud van KPN wordt goed ingespeeld op de wensen die ontwikkelaars op dit vlak hebben.

3. Betere beveiliging

Omdat applicaties binnen een hybrid cloud op verschillende infrastructuren staan, is de beveiliging ervan vaak complex. Digital enterprises willen zich juist richten op het creëren van waarde voor hun klanten en focussen op nieuwe diensten en producten. Een managed hybrid cloud provider beschikt over specialistische kennis waarmee de beveiliging van applicaties en data in goede handen is.

4. Meer overzicht

Met verschillende applicaties, diensten en data in public en private clouds is het lastig om het overzicht te behouden en te voorkomen dat onnodig hoge kosten worden gemaakt. Een managed hybrid cloud provider investeert constant in het cloud management platform; niet alleen om zelf de controle te houden maar juist ook om klanten volledig toegang te bieden en te zorgen voor transparantie. Dit selfserviceportaal maakt bijvoorbeeld het bijstellen van resources veel eenvoudiger.

Dit artikel is tot stand gekomen met onze Partner-redactie. Deze levert redactionele diensten aan commerciële partners van Reshift. Artikelen die door afdeling geschreven zijn, herkent u aan het lichtblauwe Partner-label. De Partner- redactie opereert gescheiden van de reguliere Reshift-redacties, zodat de redactionele onafhankelijkheid van deze laatste groep gegarandeerd blijft. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>