Ip-adressen illegale downloaders mogen verzameld worden

Illegaal downloaden wordt in de nabije toekomst toch bestraft. Dutch Filmworks mag namelijk de ip-adressen van internetpiraten verzamelen om ze daarna alsnog te laten betalen voor de films die ze hebben bekeken.

Dutch Filmworks werkt samen met het Duitse bedrijf Excipion om films uit het portfolio van de filmmaatschappij op bijvoorbeeld torrentsites te monitoren. Daarmee worden de ip-adressen van downloaders in kaart gebracht.

Met die informatie wil Dutch Filmworks vervolgens naar providers stappen, om te achterhalen wie er precies achter het ip-adres schuilgaat. Providers geven dit niet zomaar vrij, dus daar volgen waarschijnlijk juridische stappen.

Privacyrisico’s

Dutch Filmworks kondigde zijn plannen eerder al aan, waarna de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instelde naar eventuele privacyrisico’s. De organisatie geeft er nu echter goedkeuring voor.

Volgens de AP is er namelijk sprake van ‘voldoende waarborgen voor behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking’. Daaronder valt bijvoorbeeld een redelijke bewaartermijn van de ip-adressen, die vastgesteld is op vijf jaar.

Boete?

Heeft Dutch Filmworks uiteindelijk een naam en adres, dan volgt een schikkingsvoorstel van enkele honderden euro’s. Dit is feitelijk geen boete. Maar wanneer internetpiraten niet betalen, kan de firma een juridische procedure tegen ze starten waar ze waarschijnlijk nog minder op zitten te wachten.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>