Verwijderverzoek aan Google moet geheim kunnen blijven

Dat schrijft de adviesgroep WP29, bestaande uit Europese privacywaakhonden, voor.

Zij stelden onlangs nieuwe richtlijnen op voor hoe zoekmachines als Google om moeten gaan met het verwijderrecht. De richtlijnen zijn inmiddels gepubliceerd.

Hierin wordt voorgeschreven dat het niet nodig is voor zoekmachines om per verwijderverzoek contact op te nemen met de website waarnaar een verwijderd zoekresultaat verwees. 
Geen vermelding


Volgens de adviesgroep zijn zulke verzoeken een kwestie tussen gebruiker en zoekmachine. Wel kan een partij als Google het noodzakelijk achten om de beheerder van desbetreffende website te vragen om aanvullende informatie.

Het op de hoogte stellen van andere gebruikers wanneer er bij hun zoekterm resultaten zijn verwijderd, acht de adviesgroep ook onnodig.

Hier zou absoluut geen juridische grond voor zijn. Zo’n melding is volgens het samenwerkingsverband alleen acceptabel als er uit de bewoording niet valt af te leiden dat het ontbreken van resultaten een gevolg is van een verzoek door één individu.
Wereldwijd verwijderen


Eerder werd al duidelijk dat Google, en andere zoekmachines, geadviseerd wordt om voortaan zoekresultaten wereldwijd te verwijderen als daar om gevraagd wordt, in plaats van enkel in Europa. 

Volgens de groep kunnen de rechten van Europese burgers alleen worden gegarandeerd als “de EU-wet niet kan worden omzeild” en moeten de resultaten daarom alsnog van Google.com verdwijnen.

De adviesgroep stelde verder nog een soort vragenlijst op om verwijderverzoeken mee te toetsen. Deze bestaat uit dertien criteria waar wel of juist niet aan moet zijn voldaan. WP29 bendadrukt dat de criteria niet bepalend zijn en gezien moeten worden als ‘flexibel gereedschap’.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>