Scholen versturen massaal privacygegevens van jonge kinderen

Scholen versturen op grote schaal de persoonlijke gegevens van jonge leerlingen. De onderwijsinstituten sturen de persoonsgegevens en de studievoortgang van de mini-studentjes door naar de makers van educatieve software, zoals Malmberg, Zwijssen, ThiemeMeulenhoff en Noordhoff. De scholen zeggen daar niets tegen te kunnen doen.

Dat ontdekte RTL Nieuws. Dat meldt dat het gaat om een stichting waar de grote uitgevers bij aangesloten zitten, genaamd Basispoort. Dat is een programma waarbij leerlingen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, om zo gebruik te maken van digitale leermiddelen. Dat kunnen programma’s zijn die bij leerboeken horen, maar ook het maken van toetsen.

Veelzeggende gegevens

De studievoortgang die daarbij wordt geboekt, komt bij de uitgevers terecht. Daaruit is volgens critici veel op te maken over de opgroei van een kind. “Die gegevens zeggen veel, het zijn bijzonder gevoelige gegevens. Je moet daar veel waarborgen aan hangen. Het minste dat je kunt doen is de ouders informeren.”

Toestemming

Voor het verzamelen van dergelijk specifieke, en vooral gevoelige gegevens, is een expliciete toestemming nodig. In het geval van kinderen gaat het daarbij om de ouders, die volgens RTL niets van de situatie weten. Twee vertegenwoordigende groepen van ouders hebben daar al bezwaar tegen aangetekend. ZOwel de Landelijke Ouderraad als de Vereniging Ouders van Waarde wil dat de scholen onmiddellijk stoppen met het verzamelen van de gegevens. “Dit is bij wet verboden. Scholen mogen niet onder druk van uitgeverijen de wet overtreden”, zegt een woordvoerder.

Kritische Kamervragen

Ook de Tweede Kamer reageert kritisch. Onder meer het CDA, D66 en de PvdA hebben kritische vragen gesteld over de gegevensverzameling, en willen opheldering van staatssecretaris Dekker (Onderwijs). Daarvan blijkt dat hij al een half jaar wist van de privacyschending, maar een rapport daarover niet naar de Kamer doorstuurde – wat de Kamer uiteraard niet prettig vindt.

“Noodzakelijk voor behartiging van rechtvaardig belang”

Volgens de uitgeverijen zijn de gegevens nodig om hun software te laten functioneren. Er is volgens hen bovendien geen expliciete toestemming nodig “wanneer het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang” om de gegevens op te slaan. In gewonemensentaal betekent dat dat er geen toestemming van ouders nodig is, omdat wel moet worden gecontroleerd of de kinderen bijvoorbeeld wel een toets hebben gemaakt.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>