Nieuwe 3D-kaart van Nederland te bekijken met Oculus Rift

De 3d-kaart is donderdag door het Kadaster gepresenteerd. De digitale kaart is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Universiteit Twente, TU Delft, VU Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De 3d-kaart toont wat er zich onder, op en boven de grond bevindt. Dit gebeurt via een normale 3d-kaart van het Kadaster met daarop wegen, huizen, water, bos en de actuele hoogtestand.

Door het gebruik van 3d wordt het volgens het Kadaster gemakkelijker om het effect van bepaalde beleidskeuzes te verbeelden en voorspellen.

“Actuele 3D informatie van de leefomgeving is noodzakelijk om de complexe werkelijkheid te analyseren en nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Denk aan verstedelijking, landbouw, mobiliteit, energie en geluid”, aldus het Kadaster.

Het eerste demogebied van de omgeving Valkenburg is te downloaden op de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart. De data van de gehele 3d-kaart wordt publiekelijk beschikbaar gesteld.

Zeven bizarre toepassingen van de Oculus Rift

Waarom Facebook 2 miljard uitgeeft aan Oculus VR

Dit zijn de virtual reality-brillen van de toekomst

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>