GTAT vroeg faillissement aan om onder contract Apple uit te komen

Dat blijkt uit een aanvullend statement van Daniel Squiller, de chief operating officer (coo) van het GTAT.

Dit document is vrijdagavond Nederlandse tijd op last van de rechter openbaar gemaakt. In het statement wordt de precieze toedracht uit de doeken gedaan die heeft geleid tot de faillissementsaanvraag van GTAT op 6 oktober. 

Volgens Squiller was het noodzakelijk om de zogeheten Chapter 11-procedure aan te vragen, omdat Apple geen intentie zou hebben gehad om eerder onderhandelde afspraken te herzien.

Hierdoor zou het onmogelijk zijn geweest voor GTAT om onder het contract met Apple nog winstgevend te worden. Binnen de overeenkomst was zelfs bedongen dat Apple in 2015 een korting op de stukprijs van door GTAT geproduceerd saffier zou krijgen, wat de situatie volgens Squiller alleen maar verder zou verslechteren.
‘Lokkertje van Apple’


De problemen met Apple ontstonden al voordat GTAT en de techgigant in het najaar van 2013 een overeenkomst sloten, aldus Squiller. Volgens hem gebruikte Apple een lokkertje door te suggereren dat het 2.600 saffierovens wilde kopen van GTAT, voor de leverancier de grootste bestelling tot op heden. 

Apple zou echter na maanden onderhandelen over die aanschaf plotseling van gedachten zijn veranderd en een andere deal hebben gedicteerd: het lenen van geld aan GTAT zodat de saffierleverancier de ovens zelf aan kon schaffen. Onderhandelen daarover zou Apple “tijdverspilling” hebben genoemd, claimt Squiller.

Met de nieuwe voorwaarden kwam het financiële risico volgens hem volledig bij GTAT te liggen, dat naar eigen zeggen vooral ervaring had met het maken van saffierovens, niet het produceren van saffier zelf.

Bovendien zou Apple hierbij dusdanig strikte gereedschapseisen hebben gesteld dat GTAT met bedrijfsmiddelen werd opzadeld die niet geschikt bleken om kostendekkend de productkwaliteit te bereiken die Apple voor ogen had. 

Omdat het bedrijf enkel grotere verliezen in het vooruitzicht had en Apple zich alle zeggenschap toe-eigende dankzij het contract, werd een faillissement aangevraagd zodat GTAT zich kon onttrekken aan de invloed van het techbedrijf, legt Squiller uit.
Reactie Apple


In een reactie op het statement van Squiller stelt Apple dat veel van zijn uitspraken onwaar zijn, niet relevant of zelfs lasterlijk. De verklaring zou onnodig ingaan op vermeende onderhandelingspraktijken van Apple.

Apple was daarom van mening dat Squillers statement geheim moest blijven, vooral omdat hij onlangs al een nieuwe verklaring heeft afgelegd als onderdeel van de getroffen schikking met Apple. 

Hierin zou al voldoende informatie zou staan over het contract met apple, “Maar dan zonder de kleurrijke retoriek en ongeoorloofde lasterlijke en schandaalmakende statements over Apple”, aldus het bedrijf.

Apple verweert zich in zijn reactie ook tegen enkele beschuldigingen door GTAT. Zo zou GTAT altijd de keuze hebben gehad om de onderhandelingen met Apple af te breken, maar zou het dit niet hebben gedaan omdat het in het contract met Apple een kans zag om het bedrijf aanzienlijk te transformeren. 

Verder weerspreekt Apple de claim dat het contract eenzijdig zou zijn, in het voordeel van Apple. De techgigant heeft “439 miljoen dollar voorgeschoten aan GTAT, maar geen saffier om in zijn producten te gebruiken”. De deal zou dus voor beide partijen ongunstig zijn gebleken. 
Schikking


Apple en GTAT hebben inmiddels “vriendschappelijk” hun geschil op weten te lossen. De details van die schikking zijn niet bekendgemaakt, maar GTAT gaat proberen de machines die werden gebruikt voor saffierproductie te verkopen. Het opgebrachte geld gaat vervolgens naar Apple.

Als onderdeel van die afspraak heeft GTAT ook beloofd Apple niet in diskrediet te brengen, onder meer door het recent vrijgegeven document in te laten trekken. De rechter oordeelde echter anders en gaf de verklaring alsnog vrij.

Lees alles over het faillissement van GTAT

Waarom onze gadgets binnenkort een saffierscherm hebben

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>