VS moet informatie over ‘uitknop voor internet’ vrijgeven

Foto:  Thinkstock

Het ministerie zou de mogelijkheid hebben om tijdens “nationale crises” het internet in het gehele land af te sluiten.

In 2012 werd de controle over het internet tijdens noodsituaties overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Ook netwerken van private providers vallen in zulke situaties onder de autoriteit van het ministerie.

Privacywaakhond EPIC wilde daar meer informatie over hebben. Via een beroep op de Amerikaanse wet openbaarheid van bestuur (FOIA) werden documenten opgevraagd. In eerste instantie zei het ministerie dat zulke documenten niet bestonden en later werd een grotendeels onleesbaar gemaakt document overhandigd.


Openbaar


Een rechter heeft nu echter geoordeeld dat de informatie niet kan worden achtergehouden, meldt RT. Binnen 30 dagen moet het gehele document openbaar worden gemaakt.

Volgens de rechtbank heeft de ‘kill switch’ namelijk niets te maken met het voorkomen of bestrijden van criminaliteit, maar alleen met het reageren op een situatie die zich al heeft voltrokken. Uitzonderingen op de Wet openbaarheid van bestuur zijn dus niet van toepassing.

Het ministerie kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Het is nog onbekend of de overheid van plan is de documenten daadwerkelijk binnen 30 dagen openbaar te maken.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>