Biscuit: browser voor onlinediensten

Als je veel onlinediensten gebruikt, is het handig als je die vanuit één app kunt bereiken, zonder dat je steeds opnieuw moet inloggen. Als je hiervoor de browser Biscuit gebruikt, kun je een groot aantal apps toevoegen. Je kunt deze in categorieën verdelen. Hoe je kunt werken met Biscuit zie je in twee how to’s.

Browser Biscuit voegt heel veel verschillende onlinediensten samen, zodat jij niet meer zelf bij iedere dienst apart hoeft in te loggen.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>