Kabinet start onderzoek naar beveiliging slimme apparaten

Het kabinet wil de beveiliging van slimme apparatuur in Nederland in kaart brengen en schakelt daarvoor de Technische Universiteit Delft in. Men krijgt daar financiële steun om hier tot en met 2021 onderzoek naar te doen.

Telkens meer apparaten in onze huishoudens zijn met internet verbonden. Ontzettend handig, maar ook risicovol. Als fabrikanten hun apparatuur niet goed genoeg beveiligen, kunnen hackers ermee aan de haal gaan. Bekende voorbeelden zijn webcams waarvan het standaard wachtwoord eenvoudig te raden is, of dat de beveiliging snel achterhaald is vanwege een traag updatebeleid. 

Zo’n gehackt apparaat kan niet alleen inbreuk maken op je privacy maar ook onderdeel worden van een botnet. Een netwerk van slimme gadgets die onder meer voor DDoS-aanvallen ingezet kunnen worden. Aan de TU Delft de komende tijd de taak om te achterhalen welke apparaten specifiek in Nederland op de tocht staan. 

Lees ook: Zijn fabrikanten verantwoordelijk voor schade door IoT-security? (via PCMweb)

Samenwerking fabrikanten en providers

Bedoeling is tevens om dit aan te kaarten bij de fabrikanten in kwestie. Als ook bij internetproviders en uiteindelijk de eindgebruiker. Het kabinet pleit al langer voor een IoT-keurmerk. Makers van slimme apparaten moeten dan aan bepaalde veiligheidseisen voldoen, anders mogen de producten niet verkocht worden. Dit zal echter op Europees niveau bepaald moeten worden.

Eerder deze maand deed het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook al onderzoek naar de kennis over het internet-of-things onder de Nederlandse bevolking. Een op de vijf ondervraagden zegt niet te weten hoe ze hun apparatuur moeten beveiligen. Ook is een aanzienlijk deel niet bekend met het feit dat slimme koelkasten en deurbellen met internet verbonden (kunnen) zijn.

This entry was posted in Computer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>