Privacywaakhond wil recht burgers op encryptie ‘zonder achterdeur’

Daarvoor pleit Giovanni Buttarelli, de toezichthouder voor Europese databescherming, in een opinie die maandag is gepubliceerd. Hij wil dat de encryptie-kwestie wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe ePrivacy-richtlijnen van de Europese Unie.

Het ontsleutelen, ontrafelen of in de gaten houden van versleutelde verbindingen moet verboden worden. Ook wil Buttarelli dat het gebruik van encryptie in de richtlijnen wordt aangemoedigd.

De privacy van burgers online moet beter worden beschermd, zegt de toezichthouder. Zo wil hij dat mensen niet mogen worden gevolgd, als ze daarvoor geen toestemming hebben gegeven.


Cookies

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cookies die websites gebruiken om internetgebruikers te volgen. Het moet voor gebruikers makkelijker worden om toestemming te geven of te weigeren. Tegelijkertijd moeten voorwaarden voor bedrijven die mensen will volgen van Buttarelli worden aangescherpt.

De privacyregels zouden moeten worden toegepast op elke vorm van elektronische communicatie, stelt de waakhond. De huidige regels zijn alleen van toepassing op publiek beschikbare communicatiediensten.

De Europese Unie komt naar verwachting voor het einde van het jaar met een voorstel voor herzieningen van de ePrivacy-richtlijnen.

This entry was posted in internet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>