Gemeenten verbeteren beveiliging privédata in Suwinet-systeem

Zij hebben de toegang tot het systeem, waarin persoonsgegevens van burgers staan opgeslagen, nu goed op orde. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vrijdag na onderzoek.

In januari constateerde de toezichthouder dat elf van dertien onderzochte gemeenten nog niet aan de eisen voldeden. Die elf gemeenten zijn opnieuw onderzocht en hebben de problemen nu opgelost.

Er zijn al lange tijd problemen met Suwinet. In 2014 ontdekte de AP dat niet alleen Nederlandse, maar ook Ierse ambtenaren toegang hadden tot persoonsgegevens in Suwinet. 

In veel gemeenten bleek niet duidelijk te zijn wie het systeem mocht doorzoeken. Dat leidde tot overtredingen, zoals het opzoeken van de privédata van bekende Nederlanders.

Alle onderzochte gemeenten hebben nu een beveiligingsplan voor Suwinet, en hebben de toegangsrechten tot het systeem formeel geregeld.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>