Airbnb wil geanonimiseerde informatie verhuurders delen met Amsterdam

Dat schrijft Airbnb vrijdag op zijn blog. De site is met de Gemeente Amsterdam in gesprek over de aanpak van verhuurders die hun huis meer dan zestig dagen per jaar verhuren via de site.

Zulke langdurige vakantieverhuur is verboden in de stad, maar volgens Airbnb zou de privacy van zijn klanten worden geschonden als gedetailleerde informatie over individuele verhuurders zou worden gedeeld met de gemeente.

Het is onduidelijk in hoeverre geanonimiseerde informatie de gemeente zou kunnen helpen in het bestrijden van illegale vakantieverhuur.


Ongewenst

Eerder schreef minister Blok (Wonen) al aan de Tweede Kamer dat Airbnb en vergelijkbare sites niet kunnen worden verplicht om gegevens over zijn gebruikers te delen, omdat dat in strijd zou zijn met privacywetten. 

Airbnb zegt de Amsterdamse regels wel te willen verduidelijken, zodat alle gebruikers begrijpen wat de maximale verhuurtermijn is. “Ongewenste commerciële partijen hebben geen plaats op Airbnb.”

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>