‘Nederlands huishouden heeft gemiddeld vijf wifi-apparaten’

Dat blijkt uit een onderzoek van het Telecompaper Consumerpanel onder 1.500 Nederlanders. Het gaat in het onderzoek om apparaten zoals tablets en smartphones, maar ook gameconsoles en slimme apparaten als bijvoorbeeld een slimme thermostaat.

11 procent van de Nederlandse huishoudens zegt één of minder wifi-apparaten in huis te hebben. 7 procent van de respondenten zegt tien of meer verbonden apparaten in huis te hebben.

Het hebben van kinderen is volgens Telecompaper een bepalende factor voor het aantal verbonden apparaten in huis. Gemiddeld hebben huishoudens met kinderen zes wifi-apparaten, een een huishouden zonder kinderen komt uit op vier apparaten.

Van de huishoudens zonder kinderen heeft 17 procent maximaal één wifi-apparaat in huis, terwijl dat aandeel onder huishoudens met kinderen een stuk lager op 4 procent ligt. 13 procent van de huishoudens met kinderen heeft tien of meer verbonden apparaten in huis. Bij kinderloze huishoudens ligt dat percentage veel lager, op 2 procent.

This entry was posted in tech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>